48 لیلا پازوکی (متولد 1356) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: لیلا پازوکی (متولد 1356)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «لیلا پازوکی 1/1» (پشت اثر)
چاپ دیازک مات
93.5×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1383
تاریخ چاپ: 1401
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «لیلا پازوکی 1/1» (پشت اثر)
چاپ دیازک مات
93.5×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1383
تاریخ چاپ: 1401
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 48 از لیلا پازوکی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.