3 الهام نفیسی‌فر (متولد 1362) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: الهام نفیسی‌فر (متولد 1362)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا:«ELHAM-NAFISI FAR-2022» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
180×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 180,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا:«ELHAM-NAFISI FAR-2022» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
180×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 3 از الهام نفیسی‌فر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.