59 کتایون روحی (متولد 1344) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: کتایون روحی (متولد 1344)
نام اثر : تابستان از مجموعه چهار فصل

امضا: «کتایون روحی Katayoun Rouhi 2017» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
130×195 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 7000 - 5000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 500,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تابستان از مجموعه چهار فصل

امضا: «کتایون روحی Katayoun Rouhi 2017» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
130×195 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 59 از کتایون روحی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.