106 هایده زرین‌بال (متولد 1325) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: هایده زرین‌بال (متولد 1325)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «هایده زرین‌بال 1388» (وسط راست)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388

برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 600,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 660,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «هایده زرین‌بال 1388» (وسط راست) اکریلیک روی بوم 200×150 سانتیمتر تاریخ اثر: 1388
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 106 از هایده زرین‌بال به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.