107 عباس رستمیان (متولد 1327) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: عباس رستمیان (متولد 1327)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «1389 Abas Rostamian» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
90×250 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «1389 Abas Rostamian» (پایین چپ) اکریلیک روی بوم 90×250 سانتیمتر تاریخ اثر: 1389
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 107 از عباس رستمیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.