108 مرتضی نعمت‌الهی (متولد 1324) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: مرتضی نعمت‌الهی (متولد 1324)
نام اثر : سیاوش از مجموعه فیگورها
امضا: «نعمت 72» (روی بدنه)
برنز
70×92×124 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1372
شماره 1 از تعداد 3 نسخه

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 650,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 715,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سیاوش از مجموعه فیگورها امضا: «نعمت 72» (روی بدنه) برنز 70×92×124 سانتیمتر تاریخ اثر: 1372 شماره 1 از تعداد 3 نسخه
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 108 از مرتضی نعمت‌الهی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.