49 بهنام کامرانی (متولد 1347) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهنام کامرانی (متولد 1347)
نام اثر : بچه با عینک آفتابی
امضا: «کامرانی Kamrani» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
170×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1403

برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 140,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 154,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بچه با عینک آفتابی امضا: «کامرانی Kamrani» (پایین چپ) ترکیب‌مواد روی بوم 170×200 سانتیمتر تاریخ اثر: 1403
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 49 از بهنام کامرانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.