85 محمود کلاری (متولد 1330) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمود کلاری (متولد 1330)
نام اثر : خیابان پهلوی
امضا: «محمود کلاری 1357 1/1» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی بوم
200×92 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1357
تاریخ چاپ اثر: 1403
تک‌نسخه

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 460,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 506,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : خیابان پهلوی امضا: «محمود کلاری 1357 1/1» (پشت اثر) چاپ دیجیتال روی بوم 200×92 سانتیمتر تاریخ اثر: 1357 تاریخ چاپ اثر: 1403 تک‌نسخه
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 85 از محمود کلاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.