98 کیومرث کیاست (متولد 1327) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: کیومرث کیاست (متولد 1327)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «امضای هنرمند 1402» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
دو لته‌ای، لت راست 130×150، لت چپ 100×150، در مجموع 230×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 220,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 242,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «امضای هنرمند 1402» (پایین چپ) اکریلیک روی بوم دو لته‌ای، لت راست 130×150، لت چپ 100×150، در مجموع 230×150 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 98 از کیومرث کیاست به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.