103 گوهر دشتی (1359) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: گوهر دشتی (1359)
نام اثر : ایران، بی‌عنوانی

امضاء: « Gohar Dashti, 2013, 3/7» (پشت اثر)
چاپ اینجکت
120×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392
شماره 3 از تعداد 7نسخه به علاوه 2 نسخه هنرمند
مجموعه خصوصی


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 18,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ایران، بی‌عنوانی

امضاء: « Gohar Dashti, 2013, 3/7» (پشت اثر)
چاپ اینجکت
120×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392
شماره 3 از تعداد 7نسخه به علاوه 2 نسخه هنرمند
مجموعه خصوصی

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 103 از گوهر دشتی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.