121 معصومه مظفری (1337) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: معصومه مظفری (1337)
نام اثر : از مجموعه در حضور دیگران

امضاء: «معصومه مظفری Masoumeh Mozaffari» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
180×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 10,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه در حضور دیگران

امضاء: «معصومه مظفری Masoumeh Mozaffari» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
180×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 121 از معصومه مظفری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.