33 علی‌اکبر صادقی (1316) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی‌اکبر صادقی (1316)
نام اثر : باغ عشق

امضاء: «ع. صادقی A.S 2010» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی مقوا کشیده شده روی چوب
چهارلته‌ای، هر کدام 85×95 سانتی‌متر، در مجموع 170×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 3,000 - 2,000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 450,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : باغ عشق

امضاء: «ع. صادقی A.S 2010» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی مقوا کشیده شده روی چوب
چهارلته‌ای، هر کدام 85×95 سانتی‌متر، در مجموع 170×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 33 از علی‌اکبر صادقی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.