50 مهرداد شوقی حق‌دوست (1351) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهرداد شوقی حق‌دوست (1351)
نام اثر :

امضاء: «Mehrdad 09» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
146×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 60 - 40 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 44,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Mehrdad 09» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
146×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 50 از مهرداد شوقی حق‌دوست به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.