96 نیکزاد نجومی (1320) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: نیکزاد نجومی (1320)
نام اثر : آخرین تماس

امضاء: «N.NODJOUMI 2001» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
125×183 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1380


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 85,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : آخرین تماس

امضاء: «N.NODJOUMI 2001» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
125×183 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1380

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 96 از نیکزاد نجومی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.