پخش زنده حراج تهران
برآورد قیمت این اثر : 8 - 7 میلیارد تومان
حراج اثر : رضا درخشانی (متولد 1331)

رضا درخشانی (متولد 1331)

امضا: «رضا درخشانی2021 R.D » (پشت اثر روی هر لت) ترکیب‌مواد روی بوم سه‌لته‌ای، هر لت 200×150، در مجموع 600×150 سانتیمتر تاریخ اثر: 1400

Reza Derakhshani (b. 1952)

Signed “Reza Derakhshani” in Farsi and “R.D 2021” in English (on the reverse on each) mixed media on canvas Triptych, each 150×200, overall 150×600 cm Painted in 2021