105 علی مشهدی الاصل (متولد 1358) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی مشهدی الاصل (متولد 1358)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «مهر هنرمند» (پشت اثر، پایین چپ)
اکریلیک بدون بوم (دو رو)
بدنه: 107×99 سانتیمتر و با قاب: 138×118 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 50,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «مهر هنرمند» (پشت اثر، پایین چپ)
اکریلیک بدون بوم (دو رو)
بدنه: 107×99 سانتیمتر و با قاب: 138×118 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 105 از علی مشهدی الاصل به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.