111 علی مشهدی الاصل (متولد 1358) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی مشهدی الاصل (متولد 1358)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «مهر هنرمند» (پایین چپ)
اکریلیک بدون بوم
بدنه: 86×128 سانتیمتر و با قاب: 114×146 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 34,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «مهر هنرمند» (پایین چپ)
اکریلیک بدون بوم
بدنه: 86×128 سانتیمتر و با قاب: 114×146 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

درباره اثر

علی مشهدی‌الاصل با حذف عنصر بوم از نقاشی می‌کوشد بیانی تازه به مفهوم سنتی نقاشی بدهد و برای رنگ، هویتی مستقل قایل شود. در این اثر رنگ اکریلیک از سطح بوم جدا شده و چون پارچه یا پوسته‌ای نازک میان دو شیشه قرار گرفته است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 111 از علی مشهدی الاصل به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.