2 احمد آریامنش (متولد 1347) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد آریامنش (متولد 1347)
نام اثر : علف‌ها بي‌واسطه با خدا سخن مي‌گويند

امضاء: «A.Ariamanesh 2021» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
190×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 95,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : علف‌ها بي‌واسطه با خدا سخن مي‌گويند

امضاء: «A.Ariamanesh 2021» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
190×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 2 از احمد آریامنش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.