41 حمید فاتح (متولد 1351) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: حمید فاتح (متولد 1351)
نام اثر : زاغ‌های تباه از مجموعه سیگورات

امضاء: «امضای هنرمند، حمید فاتح 1398» (پشت اثر)
سیگار و آیینه روی تخته
118×118 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : زاغ‌های تباه از مجموعه سیگورات

امضاء: «امضای هنرمند، حمید فاتح 1398» (پشت اثر)
سیگار و آیینه روی تخته
118×118 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 41 از حمید فاتح به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.