61 محمود آزادنیا (متولد 1364) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمود آزادنیا (متولد 1364)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «M.Azadnia 2020» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، لت راست 200×150، لت چپ 100×150، در مجموع 300×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 200,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «M.Azadnia 2020» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، لت راست 200×150، لت چپ 100×150، در مجموع 300×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 61 از محمود آزادنیا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.