96 امیرحسین زنجانی (متولد 1359) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیرحسین زنجانی (متولد 1359)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «امیرحسین زنجانی 88 2010» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
200×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «امیرحسین زنجانی 88 2010» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
200×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388

درباره اثر

کنش میان انسان، طبیعت، صنعت و قدرت در جامعه معاصر بشری، بنیان بسیاری از نقاشی‌های امیرحسین زنجانی را شکل می‌دهد. این نگرش به واسطه نوع برخورد با فرم، فضا و ساختار، رویکردی انتقادی می‌یابد که در کنار ضربه‌قلم‌های اکسپرسیونیستی هشداردهنده، تلخ و گاهی پرالتهاب است. برخورد نقاشانه در مواجهه با امر طبیعی سبب می‌شود اثر از بیان صرفاً واقعگرایانه فاصله بگیرد. از سویی استفاده از تونالیته‌های رنگی خاکستری در کنار رنگ‌های خام، حسی از زمان پسین را در اثر ایجاد می‌کند؛ گویی خاطره‌ای از گذشته پیش روی بیننده قرار دارد که جزییات در آن دقیق به خاطر نمی‌آید و فاقد اهمیت است. با این حال پرداخت صریح پیکره‌های انسانی و فضاسازی‌های شهری، به نحوی است که نمی‌توان جهان اثر را فرامادی یا خیالی خواند.

در این اثر دو جوان در حال راه رفتن بر روی خطوط ریل قطار هستند؛ حسی از شیطنت، بازی، سرخوشی و بودن در لحظه به واسطه دستان گشاده دو شخصیت ایجاد می‌شود. در دوردست نمایی محو از کارخانه و فضای شهری دیده می‌شود که اثر را از هر نوع ارجاع اسطوره‌ای دور می‌کند. در عین حال حرکت بر روی خط ریل راه‌آهن با لغزش، سرخوردن و افتادن همراه است؛ حسی که شاید در لغزش‌های هر روزه زندگی به نحوی دیگر تجربه می‌شود و بزنگاه بودن در هستی را پویا، پر از دلهره و زنده می‌کند. مرد جلوتر و بدون توجه به مخاطب حرکت می‌کند اما زن به پشت چرخیده و به ناظر خود می‌نگرد و این امکان غفلت از حرکت رو به جلو همراه با آگاهی از حضور دیگری را در پارادکسی قرار می‌دهد که قابل تأمل است.

 

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 96 از امیرحسین زنجانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.