112 مسعود کشمیری (متولد 1355) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: مسعود کشمیری (متولد 1355)
نام اثر : از مجموعه بودن های خاموش

امضاء: «کشمیری Masoud Keshmiri 2016» ، (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
120*140 سانتی متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 80 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه بودن های خاموش

امضاء: «کشمیری Masoud Keshmiri 2016» ، (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
120*140 سانتی متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 112 از مسعود کشمیری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.