86 مسعود کشمیری (متولد 1355) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: مسعود کشمیری (متولد 1355)
نام اثر : از مجموعه زندگی مقوایی

اکریلیک روی بوم
220×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 48,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه زندگی مقوایی

اکریلیک روی بوم
220×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 86 از مسعود کشمیری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.