117 احمد نصراللهی (متولد 1330) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد نصراللهی (متولد 1330)
نام اثر :

امضاء: «نصراللهی 86 2007» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
120×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1386


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «نصراللهی 86 2007» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
120×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1386

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 117 از احمد نصراللهی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.