19 رامین شیردل (متولد 1360) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: رامین شیردل (متولد 1360)
نام اثر : عشق سفید

امضاء: «Ramin Shirdel 2016» (روی پایه)
چوب رنگ شده
89×70×85 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
شماره 2 از تعداد 2 نسخه+ یک نسخه هنرمند


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : عشق سفید

امضاء: «Ramin Shirdel 2016» (روی پایه)
چوب رنگ شده
89×70×85 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
شماره 2 از تعداد 2 نسخه+ یک نسخه هنرمند

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 19 از رامین شیردل به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.