2 بهرام حنفی (متولد 1345) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهرام حنفی (متولد 1345)
نام اثر :

امضاء: «بهرام حنفی 93» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
140×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «بهرام حنفی 93» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
140×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 2 از بهرام حنفی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.