68 بهرام حنفی (متولد 1345) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهرام حنفی (متولد 1345)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «بهرام حنفی 1399» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
290×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 240,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «بهرام حنفی 1399» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
290×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 68 از بهرام حنفی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.