29 کوروش گلناری (متولد 1343) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: کوروش گلناری (متولد 1343)
نام اثر : سلطان ثانی از مجموعه سلاطین

امضاء: «گلناری 2016 E=1/3+AP» (روی اثر)
برنز
30×60×144 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
شماره 1 از تعداد 3 نسخه + 1 نسخه هنرمند


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : سلطان ثانی از مجموعه سلاطین

امضاء: «گلناری 2016 E=1/3+AP» (روی اثر)
برنز
30×60×144 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
شماره 1 از تعداد 3 نسخه + 1 نسخه هنرمند

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 29 از کوروش گلناری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.