32 محسن احمدوند (متولد 1361) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: محسن احمدوند (متولد 1361)
نام اثر : در انتظار یک قهرمان

امضاء: «2016. امضای هنرمند» (پایین چپ)
مرکب و مداد رنگی روی مقوا
110×90 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : در انتظار یک قهرمان

امضاء: «2016. امضای هنرمند» (پایین چپ)
مرکب و مداد رنگی روی مقوا
110×90 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 32 از محسن احمدوند به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.