44 سروش میلانی‌زاده (متولد 1357) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: سروش میلانی‌زاده (متولد 1357)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه خواهش حوا

امضاء: «سروش میلانی‌زاده،
Soroosh Milanizadeh 2013 5/5 » (پشت اثر)
عکاسی صحنه‌آرایی‌شده
چاپ روی کاغذ عکاسی
100×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392
شماره 5 از تعداد 5 نسخه


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه خواهش حوا

امضاء: «سروش میلانی‌زاده،
Soroosh Milanizadeh 2013 5/5 » (پشت اثر)
عکاسی صحنه‌آرایی‌شده
چاپ روی کاغذ عکاسی
100×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392
شماره 5 از تعداد 5 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 44 از سروش میلانی‌زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.