66 علی گلستانه (متولد 1319) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی گلستانه (متولد 1319)
نام اثر :

امضاء: «گلستانه» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
95×75 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 70


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «گلستانه» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
95×75 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 70

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 66 از علی گلستانه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.