77 احمد امین نظر (متولد 1334) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد امین نظر (متولد 1334)
نام اثر :

امضاء: «امین نظر 1382» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی مقوا
79×94 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1382


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «امین نظر 1382» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی مقوا
79×94 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1382

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 77 از احمد امین نظر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.