87 احمد امین نظر (متولد 1334) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد امین نظر (متولد 1334)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «امین نظر 1381/6» (پایین راست)
مرکب روی مقوا
63×44 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1381
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 120,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «امین نظر 1381/6» (پایین راست)
مرکب روی مقوا
63×44 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1381
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.

درباره اثر

نگاه احمد امین‌نظر به هنر نگارگری ایران، به‌ویژه طراحی‌های محمد سیاه‌قلم و رضا عباسی در آثار این هنرمند مشهود است. جهان گروتسک محمد سیاه‌قلم و طرح‌های رضا عباسی که مبتنی بر تصویرگری کتاب نیستند، همراه گرایش به نقاشی چینی در پی نشان دادن عواطفی هستند که در نگارگری ایرانی کم‌سابقه می‌نمود. همین بیان اکسپرسیو در قلم‌گذاری پرقدرت امین‌نظر دستمایه‌ای برای بیان حالات انسان معاصر در آثار او شده‌اند. نویسنده و محقق برجسته، جلال ستاری می‌نویسد: «هر اثر امین‌نظر را باید به دقت تماشا کرد تا همه ظرایف و ریزه‌کاری‌ها که به قلمی استوار حک شده‌اند، به چشم آیند و خاصه این نکته حائز اهمیت است که چگونه هنرمندی که ذهنی سیال و پویا و دستی توانا دارد، می‌تواند با اختیار عناصری از گنجینه میراث سرزمینش، طرحی نو در اندازد».

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 87 از احمد امین نظر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.