87 مهدی نبوی (متولد 1357) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهدی نبوی (متولد 1357)
نام اثر :

امضاء: «M. Nabavi 2016» (روی پایه)
آیینه کاری روی چوب
14×125×125 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
تک نسخه


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «M. Nabavi 2016» (روی پایه)
آیینه کاری روی چوب
14×125×125 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 87 از مهدی نبوی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.