100 فرشته ستایش (متولد 1338) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرشته ستایش (متولد 1338)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «فرشته ستایش 1401» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 150 - 100 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 100,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «فرشته ستایش 1401» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 100 از فرشته ستایش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.