30 مصطفی چوبتراش (متولد 1362) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: مصطفی چوبتراش (متولد 1362)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه هنگامی که صندلی‌ها همچون جوجه‌تیغی‌ها رفتار می‌کنند

امضا: « Choobtarash 2018» (پایین چپ)
اکریلیک و رنگ‌روغن روی بوم
190×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 160,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 176,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه هنگامی که صندلی‌ها همچون جوجه‌تیغی‌ها رفتار می‌کنند

امضا: « Choobtarash 2018» (پایین چپ)
اکریلیک و رنگ‌روغن روی بوم
190×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 30 از مصطفی چوبتراش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.