42 عباس شهسوار (متولد 1362) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: عباس شهسوار (متولد 1362)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «امضای هنرمند2023» (پایین وسط)
گواش و اکریلیک روی پارچه چسبانده‌شده روی تخته
134×166 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 400,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 440,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «امضای هنرمند2023» (پایین وسط)
گواش و اکریلیک روی پارچه چسبانده‌شده روی تخته
134×166 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 42 از عباس شهسوار به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.