53 گلناز قدیری (متولد 1358) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: گلناز قدیری (متولد 1358)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «امضای هنرمند» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
100×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 80,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 88,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «امضای هنرمند» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
100×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 53 از گلناز قدیری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.