72 آرین لواسانی (متولد 1356) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: آرین لواسانی (متولد 1356)
نام اثر : جزیره مردگان

امضا: «Aryan Lavasani آرین 2023» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
145×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 80,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 88,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : جزیره مردگان

امضا: «Aryan Lavasani آرین 2023» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
145×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 72 از آرین لواسانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.