79 مریم مقدم (متولد 1363) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: مریم مقدم (متولد 1363)
نام اثر : گذار

امضا: «مریم مقدم» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
180×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 60 - 40 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 70,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 77,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : گذار

امضا: «مریم مقدم» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
180×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 79 از مریم مقدم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.