94 لاله معمار اردستانی (متولد 1351) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: لاله معمار اردستانی (متولد 1351)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه رشد‌کرده

امضا: « Laleh Memar Ardestani 2019» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
۱۸۰×۱۶۰ سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 80,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 88,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه رشد‌کرده

امضا: « Laleh Memar Ardestani 2019» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
۱۸۰×۱۶۰ سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 94 از لاله معمار اردستانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.