10 محمد علی بنی اسدی (متولد 1334) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد علی بنی اسدی (متولد 1334)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «بنی اسدی 94» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
100×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 20,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «بنی اسدی 94» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
100×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 10 از محمد علی بنی اسدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.