112 محمدعلی بنی اسدی (متولد 1334) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمدعلی بنی اسدی (متولد 1334)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «بنی اسدی 97» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
140×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «بنی اسدی 97» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
140×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 112 از محمدعلی بنی اسدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.