103 علیرضا فانی (متولد 1354) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا فانی (متولد 1354)
نام اثر : روی بام 2 از مجموعه خیال

امضاء: «علیرضا فانی 4/4 1390» (پایین چپ)
چاپ عکس روی کاغذ کشیده شده روی تخته
140×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390
شماره 4 از تعداد 4 نسخه+ 1 نسخه هنرمند
-این اثر در دسامبر 2015 در اپرا گالری، پاریس ارائه شده است.


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 15,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : روی بام 2 از مجموعه خیال

امضاء: «علیرضا فانی 4/4 1390» (پایین چپ)
چاپ عکس روی کاغذ کشیده شده روی تخته
140×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390
شماره 4 از تعداد 4 نسخه+ 1 نسخه هنرمند
-این اثر در دسامبر 2015 در اپرا گالری، پاریس ارائه شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 103 از علیرضا فانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.