119 مرتضی دره باغی (متولد 1348) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: مرتضی دره باغی (متولد 1348)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه تولد

امضاء: « Morteza Darehbaghi 2017» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
180×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 40,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه تولد

امضاء: « Morteza Darehbaghi 2017» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
180×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 119 از مرتضی دره باغی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.