62 مرتضی دره‌باغی (متولد 1348) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: مرتضی دره‌باغی (متولد 1348)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه تولد

امضاء: « Morteza Darehbaghi 2012» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 130,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه تولد

امضاء: « Morteza Darehbaghi 2012» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 62 از مرتضی دره‌باغی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.