17 ارسیا مقدم (متولد 1351) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: ارسیا مقدم (متولد 1351)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «Arsia 2017» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
200×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 24,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «Arsia 2017» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
200×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 17 از ارسیا مقدم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.