2 حمیدرضا رحیمی نژاد (متولد 1354) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: حمیدرضا رحیمی نژاد (متولد 1354)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «96 حمید رحیمی نژاد 13» (پایین وسط)
رنگ روغن روی بوم
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 16,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «96 حمید رحیمی نژاد 13» (پایین وسط)
رنگ روغن روی بوم
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 2 از حمیدرضا رحیمی نژاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.