105 حمیدرضا رحیمی‌نژاد (متولد 1354) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: حمیدرضا رحیمی‌نژاد (متولد 1354)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «1401 حمید رحیمی‌نژاد» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

برآورد قیمت : 150 - 100 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 240,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 264,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «1401 حمید رحیمی‌نژاد» (پایین وسط) رنگ‌روغن روی بوم 150×150 سانتیمتر تاریخ اثر: 1401
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 105 از حمیدرضا رحیمی‌نژاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.