34 مقداد لرپور (متولد 1362) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: مقداد لرپور (متولد 1362)
نام اثر : دریاچه بختگان

امضاء: «لر پ و ر 94» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
170×136 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 18,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : دریاچه بختگان

امضاء: «لر پ و ر 94» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
170×136 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 34 از مقداد لرپور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.